Pengenalan blog

Blog dibangunkan sebagai memperkayakan penguasaan murid-murid untuk membuat latihan dalam menguasai kemahiran tatabahasa murid-murid tahap 2 di sekolah rendah. Semoga laman blog ini memberi manfaat kepada guru dan juga murid.

Tatabahasa ialah suatu kumpulan hukum bahasa bagi membentuk perkataan frasa, klausa dan ayat. Perkataan bergabung membentuk frasa. Frasa pula bergabung membentuk ayat. Dua atau lebih ayat membentuk satu ayat majmuk. Ayat-ayat dalam ayat majmuk dipanggil klausa.

Kita belajar tatabahasa untuk mengetahui jalan bahasa kita. Pengetahuan ini membantu kita membuat ungkapan yang lebih kompleks dengan betul. Ini akan melicinkan proses komunikasi. Komunikasi juga akan menjadi lebih berkesan.